درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان

دسته بندی اخبار / 1398/3/19

در چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان مطرح شد:

کمک ۶۳۰ میلیارد ریالی اتاق ایران و تهران به سیل زدگان استان گلستان

اهمیت نقش بخش خصوصی در تزریق ارز طی شرایط جنگ اقتصادی کشور

توسعه روابط با کشور های همسایه از طریق حضور در نمایشگاه ها، اعزام و پذیرش هیات های تجاری


http://gccim.com/blog/292

ارسال نظر

بالا