درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

ممنوعیت و لغو ممنوعیت برخی اقلام

دسته بندی اطلاعیه / 1398/3/5

 

ممنوعیت و لغو ممنوعیت برخی اقلام

الف) ممنوعیت صادرات از تاریخ دهم اردیبهشت ۱۳۸۸

  1. دام سبک با سر تعرفه های ۰۱۰۴ (مولد نژاد)

  2. شتر با سر تعرفه های ۰۱۰۶۱۳ (مولد نژاد)

  3.   ضایعات، آخال، دم قیچی و خرده ریز از مواد پلاستیکی تحت تعرفه های (۳۹۱۵۱۰۰۰، ۳۹۱۵۲۰۰۰ ، 39153000 ، 39159000)

ب) لغو ممنوعیت صادرات از تاریخ ابلاغ نامه:

١- تخم مرغ خوراکی و غیر خوراکی با سر تعرفه ۰۴۰۷

۲- سیب

٣- پرتقال

 


http://gccim.com/blog/291

ارسال نظر

بالا