درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

هشتمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان گلستان

دسته بندی اخبار / 1399/10/24

بدهی به ترکمنستان عامل کاهش صادرات به این کشور

به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، مهندس چوپانی در هشتمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی بیان کرد: بدهی جمهوری اسلامی ایران به ترکمنستان عامل کاهش مراودات تجاری با این کشور شده است.

 

مهندس علی محمد چوپانی اظهار داشت: نباید پرداخت بدهی تاخیر داشته باشد زیرا موجب خواهد شد بازار را از دست بدهیم. نیاز ها تغییر کرده و اگر نتوانیم حضور پر رنگ داشته باشیم متضرر خواهیم شد.

وی افزود: دچار انسداد مالی شده ایم لذا صادرات به ترکمنستان مطلوب نیست. وزارت امور خارجه باید با دیپلماسی به کمک اقتصاد آید.

چوپانی گفت: امروزه کسی که کالا به ترکمنستان و یا قزاقستان صادر می کند با مشکل جدی انتقال وجه مواجه است.

 

ارازجان شمالی نایب رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان نیز بیان کرد: از بازار ترکمنستان نباید غافل شد.

وی افزود: در رفع نیاز های تولید و خدمات کشور ترکمنستان ظرفیت خوبی داریم.


http://gccim.com/blog/1048

ارسال نظر

بالا