درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

مدارک مورد نیاز کارت بازرگانی جهت ثبت نام در سامانه جامع تجارت

مدارک مورد نیاز کارت بازرگانی جهت ثبت نام در سامانه جامع تجارت(NTSW.ir )

مدارک مورد نیاز کارت بازرگانی جهت ثبت نام در سامانه جامع تجارت(NTSW.ir):

  1. کد ملی متقاضی
  2. کدپستی منزل متقاضی
  3. شماره موبایل (سند حتما به نام متقاضی کارت باشد)

4) آدرس ایمیل

5) مدرک تحصیلی(حداقل دیپلم)

6) شماره حساب جاری و دسته چک صیادی

7) کد اقتصادی  (Tax.gov.ir)

8) اصل گواهی پلمپ دفاتر سال جاری از اداره ثبت (sherkat.ssaa.ir)

9) اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی (حداقل سرمایه ثبتی 000/000/500 ریال )  از سامانه  sherkat.ssaa.ir) )

10) کپی سند مالکیت دفتر(سند باید تک برگی باشد) یا کپی اجاره نامه بنگاهی دفتر همراه با کد رهگیری یا اجاره نامه محضری

11) کد کارگاه تامین اجتماعی  ( مراجعه به سازمان تامین اجتماعی)

12) گواهی عدم سوء پیشینه (سامانه adliran.ir )

13) پروانه بهره برداری برای واحدهای تولیدی :

  • پروانه بهره برداری سازمان  صمت همراه یا شناسه کسب و کار 
  • پروانه بهره برداری سازمان جهاد کشاورزی

در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد مدارک شرکت لازم است:

1) اساسنامه شرکت  (( در موضوع اساسنامه موضوع صادرات و واردات قید شده باشد ))

2) اظهار نامه ثبت شرکت

3) آگهی تاسیس و روزنامه آخرین تغییرات

  • نکته الف:شرکت با مسئولیت محدود مورد تایید نمی باشد.
  • نکته ب:حداقل سرمایه ثبت شده در شرکت (سهامی خاص) یک میلیارد ریال می باشد.

توجه: مدارک تک برگی بصورتjpeg و بیش از یک برگ بصورت Pdfدر سامانه بارگذاری شود.

 

شماره پشتیبان سامانه جامع تجارت 75492000-021 داخلی 11

 

توضیح: متقاضیان پس از تایید در سامانه جامع تجارت و ارسال اطلاعات ثبت شده  به سامانه کارت بازرگانی هوشمند ((cscs.ir)) جهت مصاحبه حضوری واحراز اهلیت , بازدید دفتر ,کلاس آموزش , ارائه مدارک مثبته و بارگذاری شده در سامانه به اتاق بازرگانی مراجعه نمایید تا مراحل بعدی انجام شود.

 

معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت برای متقاضیان  صدور کارت بازرگانی

 (شرایط احراز اهلیت):

 

((عطف به نامه شماره 3761-مورخ 10/2/1393 سازمان توسعه تجارت ایران))

  1. داشتن حداقل سه سال سابقه کارت بازرگانی اعم از متصل یا منفصل برای افرادی که بیش از دو سال کارت خود را تمدید نکرده اند به عنوان سابقه فعالیت بازرگانی محسوب می شود.
  2. ارائه مدارک مثبته مبنی بر مبادرت به امور بازرگانی داخلی یا خارجی که نشان دهنده سه سال فعالیت متقاضیان باشد,نظیر یکی از موارد ذیل:

 2/1- ارائه تائیدیه مبنی بر سه سال همکاری در امور بازرگانی در بنگاههای اقتصادی و تجاری معتبر (اشخاص حقیقی و حقوقی )با ارائه گواهی مربوطه مانند:

الف)حکم کار گزینی مبنی بر تائید تصدی مدیریت عامل ,عضو هیات مدیره ,مدیریت بازرگانی یا فروش

ب)حکم کار گزینی و یا ارئه لیست بیمه تامین اجتماعی مبنی بر تصدی کارشناس امور بازرگانی و یا سایر فعالیت های مرتبط

2/2- ارائه 3 سال تسویه حساب مالیاتی مرتبط با بازرگانی

2/3- ارائه پروانه کسب معتبر به نام متقاضی در زمینه های مرتبط که از تاریخ صدور آن حداقل سه سال گذشته باشد.

2/4- ارائه مجوز صنعتی ماخوذه از وزارت صنعت ,معدن و تجارت و سایر گواهی های فعالیت از وزارتخانه ها و مراجع ذیربط.

راههای ارتباطی با واحد صدور کارت بازرگانی اتاق گرگان:

تلفن مسقیم صدور کارت : 32250051    تلگرام: 09901420601        

 واتساپ: 09034226999

شماره پشتیبان سامانه cscs.ir  : 85733900 021

بالا