درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

بخشنامه چگونگی احراز اهلیت کارت بازرگانی

بخشنامه چگونگی احراز اهلیت و حمل کسب متقضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی و الحاقیه تفاهم نامه درج رشته فعالیت خاص

بخشنامه چگونگی احراز اهلیت و حمل کسب متقضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی و الحاقیه تفاهم نامه درج رشته فعالیت خاص   (لینک پیوست)

http://gccim.com/blog/419

 

 

بالا