درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

   مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت  بازرگانی اشخاص حقیقی  

 

لیست مدارک مورد نیاز:

 1. گواهی بازدید از محل کار توسط بازرس اتاق
 2.  فتوکپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی  هوشمند پشت و رو، کارت پایان خدمت و یا معافیت سربازی پشت و رو  (متقاضیانی که سن آنان 50 سال تمام باشد از ارائه کارت پایان خدمت معاف می باشند)
 3.  عکس 4×3 (جدید- ساده- تمام رخ) (2 قطعه)
 4. کپی کد اقتصادی  
 5. اصل گواهی پلمپ دفاتر سالجاری از اداره ثبت (sherkat.ssaa.ir)
 6. اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت رسیده باشد.
 7. اصل گواهی عدم سوء پیشینه  (توجه داشته باشید اعتبار گواهی عدم سوء پیشینه فقط یک ماه می باشد .)
 8. تکمیل فرم بانک (الف)
 9. تکمیل فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضاء آن توسط دفاتر اسناد رسمی (فرم د)
 10.  ارائه گواهی موضوع ماده 186  که به صورت سیستمی انجام میگیرد .
 11. گذراندن دوره آموزشی و ارائه گواهی آموزش اجباری کارت بازرگانی
 12. تکمیل برگ مشخصات بازرگانی  (تایپ شود).
 13. تکمیل فرم مشخصات  فارسی و لاتین اشخاص حقیقی (تایپ شود).
 14. ارائه تعهدنامه کتبی جهت استفاده سالم از کارت  بازرگانی و تعهدنامه پولشویی برروی سربرگمتقاضی .
 15. تکمیل فرم معرفین
 16. اظهارنامه مالیاتی سالیانه برای کارت بازرگانی ضروری می باشد.

فیش‌های پرداختی:

 • حق ورودي براي متقاضيان جديد  2.000.000 ريال به حساب اتاق بازرگانی گرگان به شماره  0109390920000  بانك ملي.
 • بابت  كارت عضويت اتاق  .................... ريال  به حساب اتاق بازرگانی گرگان به شماره  0109390920000   بانك ملي.
 • بابت كارت بازرگاني مبلغ  440.000 ريال  به حساب خزانه داري كل به شماره شبا  390100004078053101926093  IR
 • بابت اطلاع رساني 500.000 ريال به حساب اتاق بازرگانی گرگان به شماره  0216993980000 بانك ملي.
 • بابت آموزش بازرگانی 700.000 ریال به حساب اتاق بازرگانی گرگان به شماره 0220440724000 بانک ملی.  
 •  فیش حق تمبر دارایی (100.000 ریال).
 • اصل مدارک بارگزاری شود.
بالا