درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی
  • نام و نام خانوادگی: آيدا نيازي

  • نوع عضو: حقوقی

  • نام شرکت: نوين تجهيز آيدا

  • عنوان فعالیت: 09111721300

  • شناسه تجاری:

  • آدرس ایمیل: zara@aymedco.com

بالا