درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
انتخابات اتاق

اطلاعیه های نهمین دوره انتخابات اتاق

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، به استناد تبصره 2 ماده 15 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 4 نماینده پارلمان بخش خصوصی در انجمن نظارت بر نهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور را منصوب کرد.

بالا