درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

مدارک تمدید کارت عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی

لیست مدارک مورد نیاز:

  1. درخواست تمدید کارت  عضویت  برروی سربرگ  متقاضی یا شرکت
  2. فتوکپی کارت ملی (پشت و رو)
  3. عکس 4×3 (جدید- ساده- تمام رخ) (2 قطعه)
  4. فرم  منشور عضویت و مشخصات عضویت 
  5. آگهی تغییرات در روزنامه رسمی کشور (برای متقاضیان حقوقی  ) 
  6. ارائه کارت قبلی .

فیش‌های پرداختی:

  • بابت  كارت عضويت اتاق  .................... ريال  به حساب اتاق بازرگانی گرگان به شماره  0109390920000   بانك ملي.
  • بابت اطلاع رساني 500.000 ريال به حساب اتاق بازرگانی گرگان به شماره  0216993980000 بانك ملي.
بالا