درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

مدارک صدور کارت عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی

لیست مدارک مورد نیاز:

  1. درخواست صدور کارت  عضویت  برروی سربرگ  متقاضی یا شرکت
  2. اصل و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه  و کارت ملی
  3. اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت و یا معافیت از سربازی پشت و رو  (متقاضیانی که سن آنان 50 سال تمام باشد از ارائه کارت پایان خدمت معاف می باشند)
  4.  عکس 4×3 (جدید- ساده- تمام رخ) (2 قطعه)
  5. اصل  و فتوکپی مدرک تحصیلی حداقل دیپلم متوسطه
  6. روزنامه رسمی کشور  آگهی تأسیس و هر نوع تغییرات (برای متقاضیان حقوقی  ) 

فیش‌های پرداختی:

  • حق ورودي براي متقاضيان جديد  2.000.000 ريال به حساب اتاق بازرگانی گرگان به شماره  0109390920000  بانك ملي.
  • بابت  كارت عضويت اتاق  .................... ريال  به حساب اتاق بازرگانی گرگان به شماره  0109390920000   بانك ملي.
  • بابت اطلاع رساني 500.000 ريال به حساب اتاق بازرگانی گرگان به شماره  0216993980000 بانك ملي.
بالا