درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

مدارک مورد نیاز تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

لیست مدارک مورد نیاز مدیرعامل شرکت:

 1. درخواست تمدید کارت  بازرگانی برروی سربرگ شرکت
 2. فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر شرکت
 3. گواهی بازدید از دفتر شرکت توسط بازرس اتاق
 4. فتوکپی کارت ملی (پشت و رو)
 5. عکس 4×3 (جدید- ساده- تمام رخ) (2 قطعه)
 6. در صورت ارتقاء مدرک تحصیلی، ارائه اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی ( گواهی موقت قابل قبول نمی باشد)  
 7. ارائه کد اقتصادی و اطمینان از وضعیت کد  با مراجعه به واحد کد اقتصادی در سازمان امورمالیاتی یا سامانه: Tax.gov.ir
 •  نوع اتحادیه : بازرگانان 
 • ارتقاء به وضعیت 45
 1. گواهی پلمپ دفاتر سالجاری از اداره ثبت (sherkat.ssaa.ir)
 2. تکمیل فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضاء آن توسط دفاتر اسناد رسمی (فرم د)
 1. -  ارائه گواهی موضوع ماده 186  ( با انجام بند ( 7 ) همین صفحه، که به صورت سیستمی انجام میگیرد )
 2. مفاصا حساب بیمه
 3. تکمیل برگ مشخصات بازرگانی  (تایپ شود).
 4. ارائه تعهدنامه پولشویی برروی سربرگمتقاضی .
 5. ارائه اصل کارت بازرگانی قبلی

15 ارائه روزنامه رسمی کشور مبنی بر هرنوع  تغییرات شرکت و اعتبار اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل

 

فیش‌های پرداختی:

 • بابت  كارت عضويت اتاق  .......................... ريال  به حساب اتاق بازرگانی گرگان به شماره  0109390920000   بانك ملي.
 • بابت كارت بازرگاني مبلغ  440.000 ريال  به حساب خزانه داري كل به شماره 2175314750004 بانك ملي.
 • بابت اطلاع رساني 500.000 ريال به حساب اتاق بازرگانی گرگان به شماره  0216993980000 بانك ملي.
بالا