درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

مدارک مورد نیاز تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

مدارک مورد نیاز تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت  بازرگانی اشخاص حقوقی  

 

لیست مدارک مورد نیاز مدیرعامل شرکت:

 1. درخواست تمدید کارت  بازرگانی برروی سربرگ شرکت
 2. فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه  تمدید شده دفتر شرکت 
 3. گواهی بازدید از دفتر توسط بازرس اتاق (درصورت تغییر محل شرکت)
 4. فتوکپی کارت هوشمند  ملی
 5. عکس 4×3 (جدید- ساده- تمام رخ) (2 قطعه)
 6. در صورت ارتقاء مدرک تحصیلی، ارائه اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی ( گواهی موقت قابل قبول نمی باشد)  
 7. ارائه کد اقتصادی  با مراجعه به واحد کد اقتصادی در سازمان امورمالیاتی یا سامانه: Tax.gov.ir
 •  نوع اتحادیه : بازرگانان       
 • ارتقاء به وضعیت 45
 1. گواهی پلمپ دفاتر سالجاری از اداره ثبت (sherkat.ssaa.ir)
 2. تکمیل فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضاء آن توسط دفاتر اسناد رسمی (فرم د)
 1.  ارائه گواهی موضوع ماده 186  ( با انجام بند ( 7 ) همین صفحه، که به صورت سیستمی انجام میگیرد )
 2. مفاصا حساب بیمه
 3. تکمیل برگ مشخصات بازرگانی  (تایپ شود).
 4. ارائه تعهدنامه پولشویی برروی سربرگمتقاضی .
 5. ارائه اصل کارت بازرگانی قبلی
 6. ارائه روزنامه رسمی کشور مبنی بر هر نوع تغییرات در شرکت و اعتبار اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل

فیش‌های پرداختی:

 • بابت  كارت عضويت اتاق  ............................ ريال  به حساب اتاق بازرگانی گرگان به شماره  0109390920000   بانك ملي.
 • بابت كارت بازرگاني مبلغ  440.000 ريال  به حساب خزانه داري كل به شماره  4078053101926093 بانك ملي و شناسه واریز 05317801000000297

       * بابت اطلاع رساني 500.000 ريال به حساب اتاق بازرگانی گرگان به شماره  0216993980000 بانك ملي.

بالا