درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
  • نام و نام خانوادگی: ابوالفضل ناظرحصاري

  • نوع عضو: حقوقی

  • نام شرکت: خدماتي و بازرگاني کوشش گستر جم

  • عنوان فعالیت: بازرگاني

  • شناسه تجاری: 10700134290

  • آدرس ایمیل: kosheshgostarjam4644@gmail.com

  • آدرس: فلکه مدرس شهرک طالقاني چهارده متري اول جنب آزانس کوهسار ساختمان ناظر
بالا