درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

نشست رییس اتاق گرگان با استاندار گلستان پیرو هم اندیشی جهت توسعه مراودات تجاری با کشور قزاقستان

دسته بندی اخبار / 1399/4/22

نشست صمیمی مهندس چوپانی رییس اتاق گرگان با دکتر حق شناس استاندار گلستان پیرو هم اندیشی جهت توسعه مراودات تجاری با کشور قزاقستان
در این دیدار یوسفی نایب رییس اتاق گرگان و همچنین عابدی رییس اتاق ایران قزاقستان نیز حضور داشتند


http://gccim.com/blog/885

ارسال نظر

بالا