درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

اطلاعیه مهم شرایط زمانی تعلیق کارت بازرگانی در صورت عدم ایفای تعهد ارزی

دسته بندی اخبار / 1399/4/4

قابل توجه تولیدکنندگان و بازرگانان گرامی

سازمان توسعه تجارت ایران طی اطلاعیه‌ای در اجرای بند ج ماده 7 دستورالعمل کارگروه پایش رفتار تجاری و مستند به نامه شماره 41693 م/خ مورخ 21/2/99 بانک مرکزی جمهوری اسلامی درخصوص اطلاعات بازگشت ارز حاصل از صادرات، ابلاغیه ای برای بنگاههای صادراتی به قرار ذیل صادر کرد:

▪️این سازمان اعلام کرده دارندگان کارت بازرگانی ( حقیقی و حقوقی ) که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود تاکنون اقدامی نکرده اند، در خصوص تعلیق کارت بازرگانی آنها به صورت زیر اقدام خواهد شد:

 

  1.  واحدهای غیرتولیدی از تاریخ 7 تیرماه 99  
  2. واحدهای تولیدی از تاریخ 31 تیرماه 99

 

  • سازمان توسعه تجارت ایران در این اطلاعیه اعلام نمود، درصورت ایفای تعهد ارزی و ارائه تاییدیه بانک مرکزی کارت بازرگانی واحدها رفع تعلیق می گردد.

▪️این اطلاعیه به منزله ابلاغ به کلیه بنگاههای صادراتی محسوب می شود یادآور می گردد کارگروه پایش رفتار تجاری  سازمان توسعه تجارت ایران براساس تبصره بند 6 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام می نماید.

 


http://gccim.com/blog/871

ارسال نظر

بالا