درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

بازدید رییس اتاق گرگان به اتفاق برخی مدیران دستگاه های اجرایی از مسیر پیشنهادی ریل اینچه برون-گنبدکاووس-شاهرود

دسته بندی اخبار / 1399/3/22

بازدید رییس اتاق گرگان به اتفاق برخی مدیران دستگاه های اجرایی از مسیر پیشنهادی ریل اینچه برون-گنبدکاووس-شاهرود


http://gccim.com/blog/848

ارسال نظر

بالا