درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

جشنواره پژوهش و کارآفرینی حبوبات

دسته بندی اخبار نمایشگاه ها / 1397/8/10

دومین جشنواره پژوهش و کارآفرینی در زنجیره ارزش حبوبات 

زمان: 23-21 آبان 97

مکان: گرگان - میدان بسیج - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


http://gccim.com/blog/47

ارسال نظر

بالا