درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

سامانه نمایشگاه مجازی بانک اطلاعاتی بخش خصوصی اتاق بازرگانی راه اندازی شد

دسته بندی اخبار / 1398/7/1

سامانه نمایشگاه مجازی بانک اطلاعاتی بخش خصوصی اتاق بازرگانی راه اندازی شد

فعالین محترم اقتصادی، اعم از واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی می توانند با حضور در این سامانه تولیدات و یا خدمات خود را معرفی نمایند.

اطلاعات بیشتر جهت ثبت نام: 09921097639 - 32229799 (داخلی 207)

روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی گرگان


http://gccim.com/blog/468

ارسال نظر

بالا