درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

دومین جلسه ستاد اجرایی ارتقاء آموزشی و توسعه اشتغال مددجویان استان گلستان - زندان گنبد

دسته بندی اخبار / 1398/6/11

صنعتگران آمادگی بکارگیری زندانیان را دارند

به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، مهندس چوپانی در دومین جلسه ستاد اجرایی ارتقاء آموزشی و توسعه اشتغال مددجویان استان گلستان، بیان کرد: نیاز است بانک اطلاعاتی حرفه و تخصص زندانیان جهت بکار گیری آنان تدوین شود.

مهندس علی محمد چوپانی رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان اظهار داشت: بکار گیری حکم های جایگزین حبس بسیار مفید است، می بایست در صورت امکان قضات با این اقدام، نگاه خود را معطوف نماید که آمار زندانیان نیز کاهش یابد.

وی افزود: بخش خصوصی استان گلستان آمادگی همکاری در بکار گیری زندانیان را دارد. در مورد آزادی زندانیان جرایم کوچک نیز اراده مساعدت وجود دارد.


http://gccim.com/blog/432

ارسال نظر

بالا