درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

دولت با لغو روادید اتباع چینی برای سفر به ایران موافقت کرد

دسته بندی اخبار / 1398/4/11

دولت با لغو روادید اتباع چینی برای سفر به ایران موافقت کرد

با تصمیم هئیت دولت وزارت امور خارجه مجاز است، نسبت به برقراری مقررات لغو روادید برای ورود اتباع کشور چین به جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

بر همین اساس،هئیت وزیران در جلسه ۲ تیر ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور با برقراری مقررات لغو روادید برای ورود اتباع کشور چین به جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد.


http://gccim.com/blog/349

ارسال نظر

بالا