درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

مجامع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در نوبت اول

دسته بندی اطلاعیه / 1398/3/22

مجامع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در نوبت اول ، روز سه شنبه مورخ 1396/04/04 ساعت 08:30 با دستور جلسات ذیل در طبقه هشتم اتاق ایران برگزار می گردد.

دستور جلسه عادی سالیانه:

  • استماع گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷ هیات مدیره
  • بررسی و تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۷ و گزارش بازرس قانونی
  • تعیین حق ورودی و حق عضویت سال ۱۳۹۸
  • انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال منتهی به 1397/12/29
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و سایر موارد
  • تغییر آدرس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان
  • انتخاب بازرس على البدل

 


http://gccim.com/blog/295

ارسال نظر

بالا