درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

طرح ملی تاپ

دسته بندی اطلاعیه / 1398/2/3

فاز نخست طرح ملی توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ) ، با هدف احصاء نیازهای فناورانه بنگاه های تولیدی و تجاری از تاریخ 97/12/08 راه اندازی شده است و در این مرحله بنگاه های تولیدی و تجاری می توانند نسبت به ثبت نام در سامانه تاپ اقدام و نیازهای خود را اعلام نمایند.لذا جهت استفاده از مزایای طرح ، با توجه به محدودیت زمانی موجود جهت ثبت نام در اسرع وقت به سامانه http://top.mimt.gov.ir و یا http://ww.iranetop.ir مراجعه نموده و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایید.

فایل ها


http://gccim.com/blog/278

ارسال نظر

بالا