درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

معرفی کمیته مشترک ایران و جمهوری چک

دسته بندی اطلاعیه / 1397/12/20

کمیته مشترک بازرگانی ایران و جمهوری چک زیر نظر امور بین الملل اتاق ایران تشکیل و در حال فعالیت و خدمات رسانی می باشد. با عنایت به اینکه در آینده نزدیک نسبت به تأسیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و جمهوری چک اقدام خواهد شد، لذا بازرگانان محترم  که با کشور جمهوری چک مبادلات تجاری یا فرهنگی دارند، صورت گیرد تا در صورت تمایل در مراحل تاسیس اتاق حضور داشته و از مزایای آن بهره مند گردند.

 


http://gccim.com/blog/251

ارسال نظر

بالا