درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

تجارت با کشور عمان

دسته بندی اطلاعیه / 1397/12/20

 با عنایت به بروز برخی محدودیت های تجاری ، بانکی و سرمایه گذاری در کشورهای همسایه که سبب سرگردانی فعالین اقتصادی کشور جهت یافتن راهکارهای جایگزین گردیده و با توجه به آنکه در حال حاضر تنها تعداد محدودی از کشورهای دوست از جنبه سلطنت مهمان نسبت به ادامه همکاری های اقتصادی با شرکتهای ایرانی اقدام نموده اند، متاسفانه با رشد قابل توجه افراد و شرکتهایی می باشیم که با هدف سودجویی و تنها کسب منافع شخصی بدون توجه به مصالح ملی، اقدام به برگزاری سمینارها، همایشها و رویدادهایی با عناوین مختلف در خصوص عمان، جهت شرکت در عمان و برگزاری جلسات با افرادی تحت عنوان تجار عمانی که فاقد هر گونه تاییدیه از سوی اتاق بازرگانی عمان و این اتاق مشترک می باشند، می نمایند. با عنایت به آنکه افراد و شرکتهای مذکور فاقد هر گونه مجوز و یا تابید صلاحیتی از جانب مراجع ذی صلاح بوده و گاها با سواستفاده از نام اتاقهای بازرگانی شهرسنان اقدام به برگزاری چنین رویدادها و اخذ مبالغ معتنابه و در نهایت ارائه اطلاعات غیر واقع در خصوص عمل نموده و باعث گمراهی و ضررهای مالی جبران ناپذیری به فعالین اقتصادی کشور می گردند.


http://gccim.com/blog/248

ارسال نظر

بالا