درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

اعضای جدید هیات نمایندگان اتاق گرگان مشخص شد

دسته بندی اخبار / 1397/12/12

به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، طی انتخابات برگزار شده اعضای هیات نمایندگان جدید  به شرح ذیل انتخاب شدند:

* بازرگانی

امیر عابدی

حکیم آل جلیل

علی صفر نژاد

عبدالحلیم ماهری

عبدالصمد آخوند نژاد

 

* صنعت

فرخ قبادی

علی محمد چوپانی

رضا مبصری

محمد افضلی

حاج محمد زاودی

 

* معدن

رحمان قره باش

روح اله شاهینی

 

*کشاورزی

امیر یوسفی

اراز جان شمالی

هوشنگ آخوندی


http://gccim.com/blog/242

ارسال نظر

بالا