درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

ضرورت اطلاع رسانی و اجرای دستورالعمل آئین نامه ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دسته بندی اطلاعیه / 1397/11/9

ضرورت اجرایی شدن و اهمیت اطلاع رسانی لازم در ارتباط با دستورالعمل های ابلاغی وزارت متبوع موضوع آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدینوسیله به پیوست تصاویر زیر اقدام لازم ارسال می گردد :

1-دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی منسوجات و پوشاک موضوع ابلاغیه شماره 60/60922 مورخ 97/03/04 مقام محترم وزارت.

2-دستورالعمل ماده (7) آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (( مدیریت کالاهای سطح عرضه)) برای گروه کالایی منسوجات و پوشاک مربوط به تعیین تکلیف کالاهای در سطح عرضه (وارداتی و تولید داخل)

 

فایل ها


http://gccim.com/blog/228

ارسال نظر

بالا