درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

برگزاری سمیناری با حضور هیأتی از کشور کره جنوبی

دسته بندی اطلاعیه / 1397/11/9

برگزاری سمینار نقش حمایت از مالکیت فکری در توسعه و ثبات کسب و کارها با حضور هیاتی عالی رتبه از موسسه مالکیت فکری از کشور کره جنوبی ، آژانس توسعه سرمایه گذاری تجاری کره جنوبی و سازمان همکاری توسعه می باشد

فایل ها


http://gccim.com/blog/225

ارسال نظر

بالا