درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

لغو ممنوعیت صادرات دام زنده غیر گوشتی و پریفرم

دسته بندی اطلاعیه / 1397/10/17

بلامانع بودن صادرات دام زنده مولد غیر گوشتی و همچنین لغو ممنوعیت صادرات پریفرم ( PET ) به شرح ذیل است :

  • اسب مولد نژاد خالص تحت ردیف تعرفه 01012100
  • اسب برای مسابقه تحت ردیف تعرفه 01012910
  • شتر مولد نژاد خالص تحت ردیف تعرفه 01061310
  • گاو مولد نژاد شیری تحت ردیف تعرفه 01022110  

http://gccim.com/blog/196

ارسال نظر

بالا