درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

پانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق گرگان در سال 97

دسته بندی اخبار / 1397/9/29

 ردپای نفوذ در برخی امور اجرایی احساس می شود

به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، مهندس چوپانی در پانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق گرگان در سال 97 ، ضمن گرامی داشت هفته حمل و نقل، بیان کرد: طبق سفر وزیر راه و شهر سازی به استان گلستان مقرر شد جلسه ای با حضور اتاق تشکیل و راهکار های رفع مشکل سرمایه گذاری و خط عریض راه آهن اینچه برون بررسی شود، پیرو این دستور این جلسه تشکیل شد و انتظار داریم با عنایت به سیاست های غیر کار آمد راه آهن  و فرصت هایی که در این مدت  از بین رفته است، 300 هکتار زمین با حفظ مالکیت و زیر ساخت، در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که تجهیزات لجستیک برای بارگیری و انتقال 35 هزار تن غلات توسط بخش خصوصی انجام شود.

مهندس علی محمد چوپانی رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان اظهار داشت: متاسفانه در برخی امور اجرایی نفوذ هایی مشاهده می شود که تبعات آن گریبان گیر عموم مردم می شود، می بایست به این موضوع توجه بیشتری شود و مدیرانی که ترک فعل دارند برخورد جدی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: به دلیل عدم پرداخت تعهدات به کشور ترکمنستان، موجب شده روابط با این کشور دچار مشکل شود، کدام مدیر خسارت از دست دادن بازارهای تجاری را پرداخت می کند.

وی افزود: بعنوان نماینده بخش خصوصی این هشدار داده می شود که اگر در مورد ورود نهاده ها تدبیری اندیشیده نشود در آینده نزدیک دچار مشکل جدی خواهیم شد.

رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خبر داد: خوشبختانه الزام آور بودن مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به تایید دادستانی کشور رسیده است. 

دو میلیون تن کالای اساسی استان مشمول افزایش نرخ نشده است

مهندس چوپانی در پانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق گرگان در سال 97 ، که با حضور مدیر کل امور مالیاتی استان گلستان تشکیل شد، بیان کرد: خوشبختانه ممنوعیت درآمد ناشی از صادرات با پیگیری اتاق گرگان به تایید ریاست کل دادگستری استان گلستان رسیده است  انتظار می رود این موضوع اجرایی شود.

رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان اظهار داشت: استان گلستان در حوزه مرغ، گندم، سویا و کلزا مشمول افزایش نرخ نشده ، این موضوع با عث می شود با کاهش قدرت خرید مردم و درآمد مواجه شویم، 2 میلیون تن کالای اساسی استان مشمول افزایش نرخ نشده است.

وی به در آمد کم استان ناشی از ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: متاسفانه طبق آمار، در ریف آخرین رتبه های کشور قرار داریم.

علی اصغر هزارجریبی مدیر کل مالیاتی گلستان در این جلسه اظهار داشت: در امو مالیاتی استان گلستان به تعامل و اعتماد دو طرفه توجه جدی شده و بر این اساس نظارت ها انجام می شود.

وی افزود: ممنوعیت درآمد ناشی از صادرات پیگیری شده و پس از طرح در شورای عمومی نسبت به همه پرونده ها اختصاص میابد.

هزار جریبی افزود: پس از اخذ مالیات اگر مشخص شود طبق تکلیف قانون، مودی معاف است مبلغ اخذ شده مسترد می شود.

وی گفت: نظام مالیاتی به سوی شفاف سازی پیش می رود  و بر این اساس مالیات علیالراس در آینده برچیده خواهد شد، بیشترین مشکل در حوزه صادرات عدم ارائه اظهار نامه است.

مدیرکل مالیاتی گلستان افزود: مرغداران حقیقی میازی به ارائه دفاتر و اظهار نامه ندارند، اما در زمینه حقوقی ارائه اظهار نامه الزامی می باشد.


http://gccim.com/blog/120

ارسال نظر

بالا