درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

امضای تفاهم نامه بین اتاق بازرگانی گرگان و دانشگاه غیر انتفاعی شرق گلستان

دسته بندی اخبار / 1397/9/28

به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، به منظور رشد و توسعه اقتصادی و تحقق ارتباط صنعت و دانشگاه، افزایش شناخت دانشجویان و فارغ التحصیلان با بازار کار ، توسعه زمینه های همکاری مشترک در زمینه های علمی-پژوهشی-فن آوری و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، تفاهم نامه فیمابین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان و  دانشگاه های غیر انتفاعی شمال شرق و دانشگاه علمی کاربردی گنبد منعقد شد.


http://gccim.com/blog/118

ارسال نظر

بالا