درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

صدور دستور اختصاص مجوز واردات کالا در گمرک بندرترکمن

دسته بندی اخبار / 1399/11/30

در راستای توسعه اقتصادی و به منظور بازگردانی رونق تجاری ، در دیدار مهندس عبدالجلال ایری با دکتر میراشرفی ریاست کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران ، با توجه به سوابق تاریخی و فعالیت گمرکی سالیان دور در این شهر موضوع اختصاص مجوز واردات کالااز سوی نماینده پرتلاش منطقه  برای این گمرک مطرح گردید که با استقبال مقام عالی گمرک ایران مواجهه و دستورات لازم جهت اجرای این مهم به معاونت امور گمرکی صادر گردید.

لازم به ذکر است از زمان تعطیلی گمرک در اواخر دهه چهل  و حتی باز گشایی این گمرک پس از انقلاب، برای اولین بار این مجوز صادر و امید است با استقبال تجار و بازرگانان و همچنین همکاری سایر ارگانها در فراهم نمودن زیرساختهای لازم در محل استقرار گمرک ،مجددا شاهد رشد و شکوفایی منطقه باشیم.


http://gccim.com/blog/1077

ارسال نظر

بالا