درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

کالا های مشمول طرح احتکار

دسته بندی اطلاعیه / 1397/9/15

با عنایت به ابهامات ایجاد شده در خصوص کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء در بازرسی ها و ضرورت تشخیص اقلام احتکاری از غیر آن و در راستای شفافیت بیشتر جهت نظارت و کنترل بازار بدینوسیله به آگاهی میرساند:

1- بموجب ابلاغیه های شماره 101785/60 مورخ 21/04/1397 و شماره 114923/60 مورخ 03/05/1397 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، کلیه کالاهای وارداتی و یا تولید داخلی و یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ ارز رسمی در شمول کالاهای هدف ستاد تشدید احتکار و اختفاء قرار میگیرد.

 ۲- با توجه به همایش های استانی دو سال گذشته در اجرای مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه های اجرایی آن و آموزش نحوه استفاده از سامانه "جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا " هچنین مکاتبات ارسالی و اعلام عمومی در رسانه های دیداری و شنیداری ، صاحبان انبارها، سیلوها و مراکز نگهداری کالا می بایست نسبت به ثبت اطلاعات انبار خود در سامانه مذکور اقدام نمایند. در غیر این صورت مجازاتهای مندرج در قانون بر آنها ساری و جاری می گردد. بنابراین چنانچه انبارهای مورد بازرسی در سامانه ثبت نگردیده باشد مشمول ضوابط مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزخواهد شد.

 ۳- در صورت ثبت موجودی کالا توسط صاحبان کالا در سامانه " جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا"مشمول احتکار نخواهد بود. در غیر اینصورت ضوابط و مقررات احتکار بر آنها مترتب بوده و مشمول مجازاتهای مربوطه خواهند شد.

 


http://gccim.com/blog/105

ارسال نظر

بالا