درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان

دسته بندی اطلاعیه / 1399/10/16

چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کابل  افغانستان  در تاریخ 24-21 بهمن 99

اطلاعات بیشتر به پیوست می باشد.


http://gccim.com/blog/1039

ارسال نظر

بالا