درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

صورتجلسه رفع تعلیق کارت های بازرگانی که دارای تعهد ارزی هستند

دسته بندی اطلاعیه / 1399/10/6

صورتجلسه سازمان توسعه تجارت ایران  درخصوص رفع تعلیق کارهای بازرگانی که دارای تعهد ارزی می باشند به پیوست جهت بهره برداری فعالان اقتصادی ایفاد می گردد.


http://gccim.com/blog/1024

ارسال نظر

بالا